menu

Tjänster

Kunskap om och rådgivning i relationen mellan Design, Personlighet och Medvetande.

Allt startar med en intention i medvetandet. Det är tillvarons primära princip, del av en högre intelligens, som skapar den fysiska tillvaron som en virtuell verklighet.

Medvetande uttrycks genom personlighet, beteende och design. Samma källa men olika yttryck.

Tillsammans med andra skapas ett gruppmedvetande som ger gruppens förutsättningar och vägval oavsett om det är en familj, organisation, en kommun eller ett land.

Svaret på fysiska problem, positiv utveckling och ökad förståelse för oss själva som individer, grupper eller organisationer börjar därför med medvetandet.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com