Design Mirror App

Design Mirror App (i beta) är en webapp som speglar personlighet och perception med hjälp av bilder och färger.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer t ex som Vision Board.

Syftet med Design Mirror är att skapa ökat självmedvetande och enhet bland grupper av människor med hjälp av det visuella språket.

Tolkning av spegel

Behöver du hjälp med att tolka en spegel? Kontakta mig på interpret[at]palbergstrom.com.