menu arrow_back arrow_upward

Design Mirror App

Design Mirror är en webapp som speglar personlighet och perception med hjälp av bilder, färger och ord.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer t ex som Vision Board.

Syftet med Design Mirror är att skapa ökat självmedvetande och enhet bland grupper av människor i en allt mer polariserad och hatfylld värld.

Design Mirror App (i beta)
Stöd mitt arbete med en donation
Tolkning och Rådgivning