menu

Designspegling

Analys och tolkning av personlighet i design, beteende och kultur.

Se även: Personlig Spegling

Det visuella språket kan ofta säga mer än ord och ge svar på problem och möjligheter som annars skulle förbli dolda. Ibland är det tydligt, andra gånger symboliskt och svårare att se på egen hand.

Jag analyserar och tolkar personlighet i grupper och organisationer sett till designuttryck (färger och bilder, existerande profil, produkter och tjänster, inredning, kontorsbyggnad, m m) och beteende (affärsidé, mission, organisationsform, m m), hur välbalanserad den är och mognad i design med hjälp av min metod Designgenetik, mitt verktyg Designspegel och kunnande i Design Management.

Genom att lyfta fram rätt personlighet i design och beteende, bryta emotionella låsningar, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, se den man är innerts inne och vart man ska kan man skapa bätte enhet i gruppen, få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.


Prova designspegling för er grupp med tolkning.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com