menu

Designspegling

Analys och tolkning av personlighet i design, beteende och kultur.

Se även: Personlig Spegling

Det visuella språket kan ofta säga mer än ord och ge svar på problem och möjligheter som annars skulle förbli dolda. Ibland är det tydligt, andra gånger symboliskt och svårare att se på egen hand.

Jag gör analyser och tolkar personlighet i grupper och organisationer uttryckt i profil, produkter och tjänster, inredning, kontorsbyggnad, affärsidé, mission, organisationsform och andra attribut.

Mina analys är en ögonblicksbild utan att vara djupgående rådgivning. Likt en bildterapeut beskriver jag vad jag ser, hur välbalanserad gruppen är, mognad i designtänk och eventuell symbolik som kan ge ledtrådar om problem eller möjligheter samt ge förslag på designinriktning.

Om alla i gruppen ser och förstår den man är innerts inne, vart man ska och lyfta fram gruppens inre personlighet i alla delar kan man skapa bätte enhet i gruppen, få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.

Jag tar hjälp av min metod Designgenetik, mitt verktyg Designspegel och kunnande i Design Management.

Prova designspegling för er grupp med min tolkning.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com