Webb/Fullstack-utveckling

Design och utveckling av hemsidor och webbapplikationer ( en PWA kan installeras som "app" på mobiler) som harmonierar med företagets personlighet. Vid behov med tillhörande backend.

Lösningen kan vara unik, skräddarsydd och specialanpassad eller gälla en uppdatering av existerande hemsida.

Förutom grunderna i webbutveckling med html, css och javascript arbetar jag även i node, php, mysql, wordpress och SvelteKit.