menu

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys och rådgivning om framtiden för organisationer, ledare och politiker inför stundande kursändring för världen utifrån insikten om att vi är en del av ett större designat system, ett högre medvetande.

Världen är en spegel. Analys av omvärlden och samhällsutvecklingen handlar därför om att se mönster i en större skala och vad speglingen säger om samhället och mänskligheten.

Mycket tyder på att vi snart kommer genomgå en kraftig social, ekonomisk och politisk kursändring.

Kursändringen kommer vara svår men nödvändig. Rådande samhällssystem är dysfunktionellt och orsak till våra problem. Det kommer delvis rasa samman, vilket redan börjat, för att lämna plats åt ett nytt hållbart system.

"All matter originates and exists only by virtue of a force... We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix of all matter."
–Max Planck

Problemet är vår syn på livet. Vi ignorerar att vi är en del av en högre intelligens.

Mänskligheten är på väg mot en medvetandeförändring, ett nytt paradigm där själens existens kommer vara en etablerad självklarhet. Allt i samhället kommer påverkas av denna förändring, som är positiv och vad världen behöver för att uppnå fred, frihet och välstånd för alla.

Det handlar inte om en trend utan en bestående förändring. Allt kommer kretsa kring personlighet, vem du är och din mening, om själ och medvetande.

Informationen som ligger till grund för min analys är insamlad under många år. Jag följer dagligen ett brett spektrum av källor; vetenskapligt, ekonomiskt, socialt, politiskt, filosofiskt och andligt. Förutom en mer jordnära mening ser jag även till mönster som kommunicerar en högre mening.


Blog / Nyheter – Analys, granskning och rapportering


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com