menu

Designgenetik

Designgenetik är en modell och metod för att analysera och tolka personlighet i design, beteende och kulturella uttryck.

Personlighet är ett yttre skal för ett medvetande som består av ett antal polära krafter och är källan för den fysiska världen; visuellt, kulturellt och beteendemässigt. Livet har en mening inom ramen för dessa krafter. Vi lever flera liv. Målet är att lära sig total balans och ovillkorlig kärlek.

Krafterna är den Bindande, Frigörande, Inåtriktade, Utåtriktade, Statiska, Rörliga, Långsamma och Snabba kraften.

Den bindande och frigörande kraften handlar om att knyta samman information och mening. Inåtriktad och utåtriktad är hur mycket man ger uttryck för sig själv, sin mening och hur stor plats man tar i ett socialt sammanhang. Statisk är ett intellektuellt drag kopplat till vänster hjärnhalva och tankemönster. Rörlig är relaterat till höger hjärnhalva, bildligt tänkande och förmåga att se helhet kopplat till känslor. Hastigheten är hur fort man rör sig i livet, ett komplext mönster av information och mening.

En bil är information om egenskaper (transport, hastighet, storlek, m m) medan en Blå Mercedes kan vara ett minne, t ex av din morfar, som kommunicera mening.

Varje kraft tar sig i uttryck genom ett givet antal visuella detaljer och principer som är det samma oavsett om vi talar om design eller beteende. Exempelvis har det linjära samma innebörd inom design som beteende (att vara fyrkantig).

Den Bindande Kraften

Förenar och kopplar samman information i ordning.

Detaljer

 • Linjär Form
 • Symmetri
 • Kontrast (Tydlighet)
 • Tyngd (vara jordad,solid)
 • Enkelhet

Utmärkande drag

rationell, organiserad, tydlig, direkt, enkelspårig, hård

Den Frigörande Kraften

Bryter upp ordning och mönster av information för att hitta ny/nya.

Detaljer

 • Organisk Form
 • Asymmetri
 • Otydlighet
 • Lätthet (som luft, flyktig)
 • Komplex

Utmärkande drag

irrationell, fri, rörlig, flexibel, oordnad, otydlig, svag

Den Inåtriktade Kraften

Återhållande fysiskt och beteendemässigt med sig själv, sin personlighet och information, har fokus inåt och tar liten plats (om du tänker dig personlighet som en sfär).

Detaljer

 • Liten Volym/Form
 • Återhållande Färg
 • Mörk Färgton
 • Sluten Form

Utmärkande drag

tyst, försiktig, återhållsam, noggrann, svår

Den Utåtriktade Kraften

Expansiv fysiskt och beteendemässigt med sig själv, sin personlighet och information, har fokus utåt och tar plats (om du tänker dig personlighet som en sfär).

Detaljer

 • Stor Volym/Form
 • Uttrycksfull Färg
 • Ljus Färgton
 • Öppen Form

Utmärkande drag

öppen, social, slarvig, ej lyssnande, dominant

Den Statiska Kraften

"Fryst" information i begripligt mönster, den materialistiska principen (tänkande människor).

Detaljer

 • Kyla
 • Hårdhet
 • Kantig Komposition
 • Låg Rytm

Utmärkande drag

detaljorienterad, intellektuell, tydlig, kall, beräknande

Den Rörliga Kraften

"Rörlig" information, den flödande principen (känslomässiga människor).

Detaljer

 • Värme
 • Mjukhet
 • Smidig Komposition
 • Hög Rytm

Utmärkande drag

helhetsseende, känslomässig, varm, mjuk, temperamentsfull, inkonsekvent

Den Långsamma Kraften

Långsam "rörelse" av information (kan ta sig olika uttryck).

Utmärkande drag

noggrann, långsam, paralyserad

Den Snabba Kraften

Snabb "rörelse" av information (kan ta sig olika uttryck).

Utmärkande drag

snabb i rörelse, snabbtänkt, effektiv, slarvig


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com