menu

Personlig Spegling

Analys och tolkning av personlighet i design och beteende.

Se även: Spegling Grupp

Det visuella kan ofta säga mer än ord och ge svar på problem och möjligheter som annars skulle förbli dolda. Ibland är det tydligt, andra gånger symboliskt och svårare att se på egen hand.

Jag analyserar och tolkar personer sett till visuella uttryck (färger och bilder, nuvarande hem, klädesplagg, bil, m m) och beteende, hur välbalanserad man är med hjälp av min metod Designgenetik och mitt verktyg Designspegel.

Genom att lyfta fram rätt personlighet i design och beteende, bryta emotionella låsningar, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, se den man är och dit man ska kan man få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.

Min hjälp ska inte ses som ersättning för psykologisk hjälp.


Prova Designspegling med analys.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com