menu

Personlig Spegling

Analys och tolkning av personlighet i design och beteende.

Se även: Spegling Grupp

Det visuella kan ofta säga mer än ord och ge svar på problem och möjligheter som annars skulle förbli dolda. Ibland är det tydligt, andra gånger symboliskt och svårare att se på egen hand.

Jag gör analyser och tolkar personlighet uttryckt i färger och bilder, hem, klädesplagg, bil, arbete och andra attribut.

Mina analys är en ögonblicksbild utan att vara djupgående rådgivning. Likt en bildterapeut beskriver jag vad jag ser, hur välbalanserad man är, mognad i designtänk och eventuell symbolik som kan ge ledtrådar om problem eller möjligheter.

Jag tar hjälp av min metod Designgenetik och mitt verktyg Designspegel.

Min analys ska inte ses som ersättning för psykologisk hjälp.

Prova Designspegling med min tolkning.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com