menu arrow_back arrow_upward

Systemkostnad

Systemkostnad är kostnaden i pengar, arbete och energi för att driva och vidmakthålla ett system.

En stor trampkvarn för att driva en vattenpump är ett förenklat exempel. Man kan driva den med egen arbetskraft, betala någon att göra det, tvinga eller lura någon eller använda energi som är lagrad eller på annat sätt finns tillgänglig.

Arbetskraftens styrka och uthållighet är i sin tur beroende av motivation som kan ses som systemets viktigaste kraftkälla.

Om du arbetar med för låg ersättning, inte känner värdet med det du gör eller blir uppskattad nog, mot ditt inre eller vem du är och är lämpad som, genom tvång eller mot din vilja och lust sinar motivationen snabbt.

Designen och kvaliteten av ett systemet beror på kunskap, förmåga, värderingar och allmän livsåskådning.

Ett sätt att hålla systemet vid liv när andra möjligheter saknas är att minska eller tumma på kvaliteten av systemets delar.

Ett samhällssystem är mer komplex och består av ett antal komponenter som samverkar för att samhället ska fungera och drivas framåt.