menu arrow_back arrow_upward

Demokrati - var tog den vägen?

Allt fler är tyngda av problem som gör att vi inte är fria. Arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdomar, skulder, med mera.

Världen bortom Sverige lider än mer av svält, krig och ödeläggelse vilket leder till död eller människor på flykt. Något vi sedan får hantera och blir en ytterligare börda.

Demokrati är ett system. Att rösta är en del. Tillgång till fri information en annan för att tillsammanas kunna ta kloka beslut när vi väl röstar. I teorin. Verkligheten är en annan.

Beslut och kontrollmekanismer som är avgörande för samhällets funktion och färdriktning tas långt över våra huvuden medan lösningar på problemen sällan eller aldrig får chansen eller omtalas i en av makten kontrollerad mainstream media.

Sverige och länder i väst är uppenbart inte fullvärdiga demokratier och har aldrig varit. Frihet och andra grundläggande rättigheter är mest fina ord på papper som rimmar illa med verkligheten.

FN och andra organisationer som till synes sägs arbeta för det goda lurar oss. Visst finns en genuin vilja av att göra gott men bakom fasaden finns en annan mer cynisk agenda. Målet är en världsregering som inte kan vara annat än odemokratisk och totalitär.

Klimatfrågan baseras på en bluff om CO2, 11 september, terrorism och covid19 är regisserade hot som syftar till att skapa rädsla bland befolkningen. Samma psykologiska knep som nazisterna använde. Ignoranta medborgare accepterar inskränkta rättigheter och ökad övervakning i utbyte mot säkerhet och mat på bordet.

Vi är lurade. Vi måste undvika kaos men göra vad vi kan för att återta demokratin och yttrandefriheten till dess rätta ägare. Endast fredliga medel är acceptabla. Våra barns framtid formas nu.

Man brukar tala om ett informellt samhällskontrakt men det finns inget formellt skriftligt avtal mellan staten och medborgare utan går att bryta om det kränker våra rättigheter.

Du kan bryta eller hota politiker om att bryta samhällskontraktet för att lägga kraft bakom kravet. Var medveten om nedan och propagera för full demokrati.

För att uppnå full demokrati krävs:

  1. Respekt för Grundlagen: Regering och Riksdag måste bejaka FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen 1 kap 1 § och 2 §.
  2. Medborgaravtal: Inför ett medborgaravtal med syfte att erhålla medborgares personliga medgivande för landets styre.
  3. Direktdemokrati: Med hjälp av modern teknik kan beslut tas av folket i alla frågor.
  4. Transparens: Vi måste ha total transparens mellan medborgare och landets styre i syfte att kunna garantera att grundläggande rättigheter efterlevs.
  5. Sanning i media: Mainstream media, Sveriges Television och Sveriges Radio i synnerhet, måste sluta med censur och informationsstyrning och agera som institutioner i demokratins tjänst.
  6. Sökande efter klarhet: Stat och myndigheter ska kontinuerligt, fritt och oberoende söka efter sanningen och klarlägganden så länge det existerar rimligt och ärligt tvivel bland folket i en sakfråga.
  7. Omstart: I syfte att göra upp med rådande olagliga och odemokratiska system måste vi börja om från början. Detta innebär bland annat omfattande skuldavskrivningar och ett nytt demokratiskt ekonomiskt system.


Dina mänskliga rättigheter