Designgenetik

Detta verk av Pål Bergström är licensierat under CC BY-NC-ND 4.0

Designgenetik är en teori och modell för sambandet mellan design och personlighet, beteende och kulturella uttryck.

Universum är en del av ett större system, en högre intelligens och medvetande. Essensen är information. Allt existerar redan. Alla svar finns.

Vi lever i en lägre dimension tillfälligt frikopplade från helheten som en droppe av det större medvetandet. Syftet är att finna vår mening, växa och utveckla vårt medvetande, vår själ. Målet är att lära sig balans och ovillkorlig kärlek.

Vi lever flera liv i olika personligheter. Personlighet är ett yttre fysiskt skal för detta medvetande.

Tillsammans skapar vi gruppmedvetande i olika nivåer. Från familj, företag, lag, stad, region, land till mänsklighet.

Vår tillvaro och personlighet som individ eller grupp består av ett antal polära krafter som skapar den fysiska världen; visuellt, kulturellt och beteendemässigt. Livet har en mening inom ramen för dessa krafter.

Krafterna är den Bindande, Frigörande, Återhållande, Expanderande, Statiska, Rörliga, Långsamma och Snabba kraften.

Den bindande och frigörande kraften handlar om att knyta samman respektive bryta upp information och mening för att finna nya svar.

Inåtriktad och utåtriktad är hur mycket man ger uttryck för sig själv och hur stor plats man tar i ett socialt sammanhang. Vi bidrar med vårt medvetande och "vår information" för skapa gruppmedvetande.

Statisk respektive rörlig är hur vi kopplar samman mening. Med vänster hjärnhalva och tankemönster skapas intellektuell statisk mening. Rörlig är relaterat till höger hjärnhalva, bildligt tänkande och förmåga att se helhet kopplat till känslor, förmågan att känna och veta svaret.

Hastigheten är hur fort man rör sig i livet, ett komplext mönster av information och mening.

Varje kraft tar sig i uttryck genom ett givet antal visuella detaljer och principer som är det samma oavsett om vi talar om design eller beteende. Exempelvis har det linjära samma innebörd inom design som beteende (att vara fyrkantig).


Den Bindande Kraften

Förenar och kopplar samman information i ordning.

Visuella Detaljer

 • Linjär Form
 • Symmetri
 • Kontrast (Tydlighet)
 • Tyngd (vara jordad,solid)
 • Enkelhet

Beteende

rationell, organiserad, tydlig, direkt, enkelspårig, hård

Den Frigörande Kraften

Bryter upp ordning och mönster av information för att hitta ny/nya.

Visuella Detaljer

 • Organisk Form
 • Asymmetri
 • Otydlighet
 • Lätthet (som luft, flyktig)
 • Komplex

Beteende

irrationell, fri, rörlig, flexibel, oordnad, otydlig, svag

Den Återhållande Kraften

Återhållande fysiskt och beteendemässigt med sig själv, sin personlighet och information, har fokus inåt och tar liten plats (om du tänker dig personlighet som en sfär).

Visuella Detaljer

 • Liten Volym/Form
 • Återhållande Färg
 • Mörk Färgton
 • Sluten Form

Beteende

tyst, försiktig, återhållsam, noggrann, svår

Den Expanderande Kraften

Expansiv fysiskt och beteendemässigt med sig själv, sin personlighet och information, har fokus utåt och tar plats (om du tänker dig personlighet som en sfär).

Visuella Detaljer

 • Stor Volym/Form
 • Uttrycksfull Färg
 • Ljus Färgton
 • Öppen Form

Beteende

öppen, social, slarvig, ej lyssnande, dominant

Den Statiska Kraften

"Fryst" information i begripligt mönster, den materialistiska principen (tänkande).

Visuella Detaljer

 • Kyla
 • Hårdhet
 • Kantig Komposition
 • Låg Monoton Rytm

Beteende

detaljorienterad, intellektuell, tydlig, kall, beräknande

Den Rörliga Kraften

"Rörlig" information, den flödande principen (känslor).

Visuella Detaljer

 • Värme
 • Mjukhet
 • Smidig Komposition
 • Hög Variabel Rytm

Beteende

helhetsseende, känslomässig, varm, mjuk, temperamentsfull, inkonsekvent

Den Långsamma Kraften

Långsam "rörelse" av information (kan ta sig olika uttryck).

Beteende

noggrann, försiktig, långsam, trögtänkt, paralyserad

Den Snabba Kraften

Snabb "rörelse" av information (kan ta sig olika uttryck).

Beteende

snabb i rörelse, snabbtänkt, effektiv, slarvig