menu

Övningar

Enkla bildövningar du kan göra själv. Rita på egen hand eller ladda ner och skriv ut bilderna som underlag. Skriv på samma papper enligt uppgifterna nedan.

Ryggsäcken

Rita en ryggsäck (ladda ner). Beskriv intuitivt, spontant och fantasimässigt vad som finns i den och känslan du får för det du beskriver.

Innehållet är vad du bär med dig i livet i form av möjligheter och eventuell börda. Bokstavligt eller symboliskt.

Dörren

Rita två dörrar sidan om varandra (ladda ner). Beskriv vad som finns bakom varje dörr och vad du känner för dem båda.

Vänster dörr är tidigare liv, ditt inre, din själ. Saker som påverkar dig eller förklarar vem du är innerst inne. Höger dörr är ditt öde, din mening som du ska öppna och gå in i. Bokstavligt eller symboliskt. Eventuella negativa känslor är sådant du måste jobba och förlikas med.Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com