menu arrow_back arrow_upward search
Nyheter / Blog
clear

Jag granskar, rapporterar och bloggar kring nyheter och information som ligger till grund för min omvärldsanalys. Ofta i form av korta notiser med länk till fördjupning men ibland längre artiklar.

Syftet är att förmedla nyheter och aspekter av världen som leder till ökad medvetenhet och förmåga att se större mönster.

Min utgångspunkt är att se det goda i människor, även hos meningsmotståndare, och att alla har ett lika stort värde oavsett hudfärg, bakgrund och sexuell läggning.

Alla har rätt att bli hörda oavsett om man är vänster- eller högerextrem, fattig eller rik, brottsling eller helgon.

Jag tar avstånd från islamofobi, antisemitism och varje form av extremism. Jag tror på sanningen som ett verktyg för att komma tillrätta med detta, andra orättvisor och för att nå fred.

Jag tror att Universum är designat av en högre intelligens och att livet har en högre mening. Jag tror på reinkarnation och att vi lever för att lära oss ovillkorlig kärlek. Det vi säger och gör mot andra har inverkan på nuvarande och framtida liv. Lösningen på världsliga problem är att bejaka detta faktum.

När jag är kritisk mot vänster eller höger betyder inte det att jag står på motsatt sida. Som politisk obunden röstar jag inte i protest mot ett odemokratisk system, något jag arbetar för att förändra. För att förstå var jag kommer ifrån kan jag berätta att när jag tidigare röstade, för länge sedan, röstade jag på F eller C. Numera uppskattar jag saker hos alla partier men ser allt ur ett högre perspektiv.

Kritik mot Ryssland eller USA ska inte uppfattas som ett ställningstagande. Min utgångspunkt är demokrati och fred. Ryssland har sina mindre goda sidor men vi misstolkar och missuppfattar vad som sker där på grund av mainstream medias snedvridning av information och direkta lögner.

Det konstitutionella USA ligger mig varmt om hjärtat, har vänner som är amerikaner och skulle nog trivas ganska bra där om det inte vore för USAs mörkare sidor. Personer och grupper inom landet som tillhör den djupa statsmakten och sitter på den reella makten utgör ett hot mot oss alla. Vägen till fred i världen är att sätta ljuset på och rensa ut denna maktfaktor.

I övrigt sker mycket av samhällsdebatten i en sandlåda. Den är polariserad och snäv vilket hindrar svaren. Om vi kliver ur sandlådan, lyfter blicken har vi lösningar på våra problem. Problemet är att en kontrollerad mainstream media hindrar relevant information från att komma allmänheten till del. Det är detta jag försöker påverka.