menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Läkemedelsverket sprider falsk information om vacciner mot covid-19 http://palbergstrom.com/news/PALBwm6X9I
content_copy

Läkemedelsverket sprider falsk information om vacciner mot covid-19

Läkemedelsverket är en myndighet som ska garantera säkra läkemedel för svenska folkets räkning. Man finansieras delvis av läkemedelsindustrin varför risken för korruption är stor, något Riksrevisionen påpekade i sin rapport 2016 som sa:

En stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset. Regeringen och myndigheterna kan göra mer för att balansera läkemedelsindustrins inflytande inom hälso- och sjukvården.

Det är därför inte helt oväntat att "myndigheten" sprider falsk information om vaccinerna mot covid-19 och sjukdomen under rubriken "Detta gäller om coronavaccin".

Nedan deras påståenden med svar baserat på ett antal direkta studier, preprints eller artiklar som bygger på vetenskapliga studier. En bråkdel av det som finns som visar att Läkemedelsverket ljuger.

Vad gäller artiklar från mainstream media slängs det gärna in att vaccinet är bra ändå utan belägg trots att studien den handlar om inte visar på det. Förklaringen är sannolikt att de står nära industrin och drivs av en agenda.

Påstående av Läkemedelsverket:

Det innebär mycket större risker att genomgå en allvarlig smittsam sjukdom än att ta ett vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär som finns kvar långt efter att man tillfrisknat från själva sjukdomen.

Covid-19 har visat sig vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom. Hittills har cirka 4,7 miljoner människor dött i covid-19 i världen, varav cirka 14 200 i Sverige (Källa ECDC/WHO respektive Socialstyrelsen). Nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken för att drabbas av allvarliga biverkningar.

Viruset SARS-CoV-2 upptäcktes i december 2019, och det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa grupper sedan tidigare skulle ha ett gott immunskydd mot sjukdomen.

Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda sig mot allvarliga smittsamma sjukdomar.

De vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige är testade på 20 000–40 000 personer och har visat en god skyddseffekt mot sjukdomen.

Det finns inga övertygande vetenskapliga belägg för att D-vitamin, ivermektin eller klorokinfosfat kan användas för att förebygga eller behandla covid-19.

Misstankar om att vaccin skulle kunna orsaka autism tog fart i och med en studie publicerad 1998 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Även om författarna till artikeln påpekade att ett samband mellan MPR-vaccin och autism inte hade påvisats genom studien, så kritiserades artikeln för att antyda detta (Lee et al., Lancet, 1998).

Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19 skulle kunna påverka kvinnors eller mäns fertilitet.

Det finns inga vacciner som innehåller mikrochip eller någon annan övervakningsteknik, inte heller i något av vaccinerna mot covid-19.

Vaccinerna är godkända.

Fakta:

Detta stämmer inte.

Studier visar att den som haft sjukdomen har överlägset skydd jämfört med den som vaccinerat sig.

Det finns studier som visar att många redan har ett bra försvar genom s k korsimmunitet. Kan förklara varför vi aldrig haft en riktig pandemi, en definition som ändrades av WHO 2009 med anledning av skandalen kring svininfluensan.

Vaccinet har i bästa fall en obefintlig effekt sett till absolut riskreduktion (ARR) eller marginell effekt som avtar med tiden. Detta borde stå klart för alla som följer nyheterna och talet om så kallade boosters.

Som med andra infektionssjukdomar kan man uppleva besvär efteråt men så kallad långtidscovid är mindre vanligt än vad man först antog.

IFR för covid-19 är att jämföra med en svår influensa för äldre, för yngre i princip ofarligt såvida man i övrigt är fullt frisk.

Många som dött har troligen dött i onödan. Äldre har dödats med palliativ vård, andra med fel vård t ex respirator. Man räknar många dödsfall som döda av covid-19 när det borde varit med. Med andra ord, de dog av något annat. Antalet döda av covid-19 är därför långt färre än vad som anges i officiella siffror.

Det har inte dött fler än tidigare år om man ser över längre tid.

Man har ignorerat förebyggande och botemedel. Flera studier visar att mängden D-vitamin i kroppen är avgörande för hur sjuk man blir. En rad studier och fall från verkligheten t ex Indien visar att ivermektin fungerar som botemedel.

Läkemedelsverket säger i en underrubrik att vaccinerna är godkända men uppger i texten villkorat godkännande vilket stämmer. Två olika saker och en viktig distinktion. De är alltså inte godkända. Rubriken är därför vilseledande.

Uppgifter från system med biverkningsrapporter i USA, EU och Sverige visar att tusentals, om inte hundratusentals har skadats eller dött av vaccinet.


Referenser:

Ny studie: 81 procent kan vara korsimmuna

Studie: Covid-smitta gav bättre skydd än vaccin

Natural immunity IS just as good as being jabbed: Official figures show unvaccinated Britons who beat Covid enjoy same protection against Delta as those who are double-dosed

‘Bombshell’ study finds natural immunity superior to vaccination

Covid-19 natural immunity compared to vaccine-induced immunity: The definitive summary

Having SARS-CoV-2 once confers much greater immunity than a vaccine—but vaccination remains vital

Natural Immunity and Covid-19: Thirty Scientific Studies to Share with Employers, Health Officials, and Politicians

Long Covid Less Common Than Feared As Studies Suggest Many Confuse Other Symptoms With Condition

Long Covid in children 'nowhere near scale feared'

COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room

Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Sjuksköterska: ”De flesta dödsfallen på äldreboenden hade kunnat undvikas”

Perspectives on the Pandemic | The (Undercover) Epicenter Nurse | Episode Nine

Quebec nursing home often gave morphine rather than treat COVID-19 patients, inquest told

80% of NYC-s coronavirus patients who are put on ventilators ultimately die, and some doctors are trying to stop using them

Did care homes use powerful sedatives to speed Covid deaths? Number of prescriptions for the drug midazolam doubled during height of the pandemic

Covidsjuka Jan, 81, fick palliativ vård – blev frisk när familjen satte stopp

Database of all vitamin D COVID-19 studies

Database of all ivermectin COVID-19 studies

Uttar Pradesh government says early use of Ivermectin helped to keep positivity, deaths low

Stoppa vaccinet