menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Regeringen utreder möjligheten till tvångsåtgärder i ny smittskyddslag http://palbergstrom.com/news/PALBpn1at3
content_copy

Regeringen utreder möjligheten till tvångsåtgärder i ny smittskyddslag

Av allt att döma utreder regeringen förslag på tvångsåtgärder liknande det vi nu ser i andra länder bland annat Nya Zeeland, Australien och Kanada. I regerings underlag för utredning och översyn av Smittskyddslagen sägs följande på sidan 8:

"Analysera behovet av och möjligheten till att anpassa bestämmelserna om isolering till storskaliga smittspridningar av allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom då det kan finnas behov av isolering av smittskyddsskäl inom tvångsvården. Om det bedöms lämpligt, ska utredaren lämna förslag på ändringar av bestämmelserna."

Covid-19 klassas idag som en samhällsfarlig sjukdom när det med all tydlighet inte är fallet utan del av en agenda. Pandemilagen är redan oacceptabel i en demokrati men detta måste stoppas då det öppnar för godtyckligt maktmissbruk av sällan skådat slag.

 

Relaterat

New Zealand sets up mandatory quarantine 'camps' for COVID patients