menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear

Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster

Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster http://palbergstrom.com/news/PALBfsDEXD
content_copy

Italienska gruppen Corvelva arbetar för valfrihet när det gäller vacciner och granskar innehåll i dessa. Man har bland annat analyserat cellinjen MRC 5 och vaccinet Priorix Tetra mot mässling, påssjuka och röda hund av GlaxoSmithKline. Man har funnit rester av DNA med vilket man kunnat slå fast att:

  • det var ett manligt foster
  • det innehåller en individs fullständiga genom, arvsmassa
  • arvsmassan hos denna individ var/är missbildad, ej hos en frisk individ
  • det kan ge upphov till tumörer

Läs mer

 

Relaterat

Rester av DNA i vacciner kan ligga bakom autism och cancer