menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Varför vaccin om... http://palbergstrom.com/news/PALB81QjQc
content_copy
Marcos Paulo Prado, Unsplash

Varför vaccin om...

vaccinerade kan smittas, bli sjuka och sprida smittan?

vaccinet saknar effekt?

vaccinerade driver fram mutationer?

vaccinet inte skyddar mot mutationer?

ovaccinerade som haft infektionen har ett överlägset skydd jämfört med vaccinerade?

naturlig spridning och infektioner är bästa sättet att uppnå flockimmunitet?

det finns förebyggande främst vitamin D och botemedel t ex ivermektin?

dödligheten i covid-19 inte är värre än en svår influensa för äldre, ofarligt för yngre?

det kommit in 73 000 rapporter om misstänkta biverkningar i Sverige varav 5600 är allvarliga till dags dato? Troligen långt fler då alla fall inte rapporteras.

tiotusentals i USA och EU har dött och långt fler skadats av vaccinet? Enligt amerikanska VAERS har 13627 dött av vaccinet till dags dato. Beräkningar visar att endast 1-10% rapporteras så vi talar troligen om 130000 döda i USA.

det är ett allvarligt hot mot folkhälsan och det allmännas bästa?