menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Frågor gällande förberedande av eventuell polisanmälan av ansvariga för hantering av covid-19 och vacciner i regioner http://palbergstrom.com/news/PALB2085so
content_copy

Frågor gällande förberedande av eventuell polisanmälan av ansvariga för hantering av covid-19 och vacciner i regioner

Följande mejl är skickat till samtliga regioner i landet förutom region Värmland då jag inte fann en central e-postadress.

-------------MEJL-------------

En polisanmälan gällande brott och förberedelse till brott förbereds av ansvariga i er region för hanteringen av covid-19 och vaccinering av ungdomar i gymnasieålder och yngre.

Följande lagar är aktuella:

6 kap 1 § Föräldrabalken
6 kap 2 § Föräldrabalken
3 kap 9 § Brottsbalken

Frågor:

Vem, vilka personer är ansvariga för hanteringen av covid-19 och vaccinering i er region? Med ”ni” avses härefter dessa personer som lämpligen bör få ta del av detta meddelande med frågor.

Känner ni till att amerikanska VAERS till dags dato har rapporter om 13911 döda och 636166 biverkningar gällande vaccinet mot covid-19?

Känner ni till att läkemedelsverket till dags dato har 73566 rapporter om misstänkta biverkningar av covidvaccinen i Sverige varav 5623 är allvarliga och 285 döda?

Beräkningar visar att endast en del rapporteras så vi kan tala om över 100000 döda i USA och över tusen döda i Sverige på grund av vaccinet.

Känner ni till att existerande vacciner är eller kan vara overksamma mot nuvarande eller kommande och troliga mutationer t ex Mu/My B.1.621?

Håller ni med om att vaccinet inte stoppar smittspridning och att vaccinerade kan bära på samma virusmängd som ovaccinerade?

Håller ni med om att det förekommer vaccingenombrott?

Håller ni med om att vaccinerade kan bli sjuka i covid-19?

Håller ni med om att IFR för covid-19 är som en svår influensa för äldre men näst intill ofarligt för yngre, möjligen som en normal influensa? Om inte, vad är IFR enligt er ( vänligen ange det vetenskapliga underlaget)?

Håller ni med om att covid-19 med rådande kunskapsläge inte kan ses som ett allvarligt tillstånd?

Känner ni till det fullständiga vetenskapliga underlaget för vitamin D och zink som förebyggande och ivermektin som botemedel?

Har vaccinerna mot covid-19 endast ett villkorat godkännande?

Håller ni med om att detta inte borde ha givits om uppgifterna angående IFR, förebyggande och botemedel är sant? Förutsättningarna för villkorat godkännande lyder:

”Om ett nytt läkemedel i tidiga studier av ett allvarligt tillstånd visar sig ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar, eller där behandling hittills saknats, kan ett så kallat villkorat godkännande medges.”

Blir alla som erbjuds vaccinet informerade om ovan och eventuella risker?

Om ni hört talas om misstänkta biverkningar och dödsfall, eventuella förebyggande åtgärder och möjliga botemedel, har ni då granskat sanningshalten av dessa påstående, uppgifter?

Känner ni till och förstår innebörden av 6 kap 1 och 2 § Föräldrabalken?

mvh
Pål Bergström

-------------SLUT MEJL-------------