menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Att det ligger vaccinerade på sjukhus för covid-19 är extremt oroande http://palbergstrom.com/news/PALBf4mL0p
content_copy
Modifierad Bild av Marcelo Leal, Unsplash

Att det ligger vaccinerade på sjukhus för covid-19 är extremt oroande

Israel och England är två länderna som ligger långt framme när det gäller vaccination av befolkningen men nu möter stora problem.

Till och med 15 augusti 2021 har en majoritet som är över 50, vårdas på sjukhus och dött i covid-19 i England (se grafik) varit vaccinerade. Vi ser samma mönster i Israel. Chefen för ett sjukhus i Israel vittnar om att över 90% av patienterna är vaccinerade och vaccinet förlorar effekt.

Myndigheter försöker påskina att det beror på försenad vaccinering, att fler bör vaccineras, men detta stämmer inte med annan data. Det är sannolikt tvärtom.

I Sverige och andra länder varnar mainstream media med hjälp av statistik från intensivvården med uppmaning till vaccinering men detta ger en falsk bild av vad som pågår.

Just nu ligger 15 st på IVA i Västra Götaland. Om man som DN basunerar ut "stor andel av covid-patienter på sjukhus i Västra Götalandsregionen är inte vaccinerade" säger det ingenting av värde. Det är fortfarande för få för att förtjäna skräckrubriker som bara skrämmer folk. Det vårdas inte fler än normalt.

Vad som däremot borde vara extremt oroande är det ligger inne patienter med covid-19 som faktiskt är vaccinerande. Därefter att man på olika sätt försöker mörka sanningen från myndigheter och mainstream media.

Att vaccinerade bär samma eller större virusmängd som ovaccinerade kan vara ett tecken på ADE. Om så är fallet finns den risk för att många vaccinerade kommer skadas eller dö när nya varianter kommer då vaccinet saboterar immunförsvaret jämfört med den som haft covid-19 och är ovaccinerad.

Tyvärr finns det även anledning att tvivla på myndigheters statistik. I USA räknas personer som ovaccinerade 14 dagar efter vaccination ( "unvaccinated  <14  days  receipt  of  the  first  dose "). Dokument från Folkhälsomyndigheten visar att man räknar 21 dagar efter första dos som ovaccinerad.

Vi kommer antagligen se samma utveckling här som i England och Israel. Risken finns att det kommer bli mycket, mycket värre. Tack vare vaccinet, restriktioner samt myndigheters och mainstream medias mörkande.

Med förebyggande, främst vitamin D, och fungerande botemedel t ex ivermektin men som ignoreras borde det inte ens finnas svårt sjuka eller de som dör av covid-19.

En sak är säker, vaccinering är inte svaret. Det är utan effekt och farligt. Ett helt öppet samhälle med naturlig spridning, skydd av utsatta, använda förebyggande och botemedel för sjuka är. Snabbaste vägen till en fungerande flockimmunitet.