menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Islands statsepidemiolog ger Tegnell rätt – anser nu viruset måste få spridas naturligt http://palbergstrom.com/news/PALBgDNUsx
content_copy

Islands statsepidemiolog ger Tegnell rätt – anser nu viruset måste få spridas naturligt

Islands statsepidemiolog Þórólfur Guðnason ger nu Anders Tegnell rätt och erkänner indirekt att vaccineringen är misslyckad då många smittas ändå. Nu säger han att bästa sättet att stoppa covid-19 är att låta viruset spridas för att uppnå naturlig flockimmunitet men samtidigt skydda utsatta grupper.

Hans förslag är en återgång till den tidigare etablerade pandemibekämpningsmodellen som existerade långt innan covid-19 men övergavs av vad som tycks ha varit politiska skäl. Samma strategi Anders Tegnell hänvisade till för Sveriges del och menar att andra länder övergav.

Vaccineringen ter sig alltmer som en gigantisk skandal. I takt med att allt fler dör och skadas av vaccinet måste hans ord nu tas på allvar. I USA visar beräkningar baserade på VAERS att ca 100000* dött och långt fler skadats.

I ljuset av att naturlig infektion ger bäst skydd, vaccinet saknar effekt, IFR är som influensa för äldre ( utjämnad med hänsyn till att många äldre dödats med palliativ vård) men i princip ofarligt för yngre, överdriven smittspridning med hjälp av falskt positiva PCR-tester, finns förebyggande och botemedel saknas grund för att ta denna experimentella genterapi som felaktigt kallas för ett vaccin.

 

* man räknar med att endast 1-10% av alla fall rapporteras