menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Börjar vi se tecken på galna ko-sjukan hos människor från vacciner mot covid19? http://palbergstrom.com/news/PALBs41kl8
content_copy

Börjar vi se tecken på galna ko-sjukan hos människor från vacciner mot covid19?

Galna ko-sjukan som heter Creutzfeldt–Jakobs sjukdom när det gäller människor är en prionsjukdom men är inte lika bekant och skrämmande som ordet Galna ko-sjukan.

Om det vi nu ser tecken på beror på vacciner mot covid19 bör vi bli riktigt skrämda. I New Brunswick Kanada har man nämligen öppnat en klinik för 47 personer som drabbats av en mystisk hjärnsjukdom.

Det kan naturligtvis bero på något annat då första fallen kom 2015 men forskare har tidigare gett uttryck för oro över att vaccinerna kan leda till prionsjukdomar.

Trots fall från 2015 kan man inte utesluta att det är kopplat till forskningen kring coronavirus som man vet pågått i både USA och Kanada under en längre tid innan det förbjöds och flyttades till Wuhan. Kan mycket väl vara orsak till mystiska utbrott av luftvägsinfektioner innan "pandemin".

 

Bild av Sbrandner