menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Jag tror på Sverige http://palbergstrom.com/news/PALBf6xz6W
content_copy

Jag tror på Sverige

En viss yttre kulturell påverkan kan vara berikande men när det sker i för stora proportioner och från kulturer med en radikalt annorlunda syn på livet än vår uppstår problem.

Människor från andra kulturer är inte sämre människor. Jag känner samma sak i hjärtat för en invandrad kvinna i slöja som en svensk. Det handlar inte om rasism utan om försvar av svensk kultur och våra värderingar, om mitt och min familjs värde. Kan man inte stå upp för och känna kärlek för sin egen kultur kan man inte heller gör det för andra.

Rån mot unga, våldtäkter, misshandel och annat är till stora delar ett resultat av invandringen. Situationen kan te sig hopplös men jag tror på vår förmåga att lösa svåra problem. Det är en styrka vi alltid haft. En del av vår kultur och personlighet.

För att klara det krävs att vi försvarar och bevarar dessa goda egenskaper innan vi når en gräns där det inte längre är möjligt då värderingar som byggde Sverige trängs undan av värderingar som skapat misslyckade länder.

Så länge vi inte kan se och ta en debatt om djupt liggande värderingskonflikter kommer vi inte kunna vända utvecklingen till något positivt utan hela tiden ge vika.

Vi kommer fixa det här om vi bara vågar stå upp för vår kultur, våra värderingar och erkänna att Islam i dess nuvarande form till stor del och speciellt synen på kvinnan är ett gigantiskt problem.

Trots dagliga rubriker som tär på tålamodet väljer jag att tro på Sverige. Åtminstone ett tag till. Det finns lösningar för fred och välstånd för alla på denna jord men att de kommer till Sverige, tar med sig Islam och ålderdomliga värderingar som är ett hot mot min familjs framtid är det inte.