menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Pandemilag, krav på vaccination, vaccin-id och munskydd är olagligt http://palbergstrom.com/news/PALB2BxfCq
content_copy

Pandemilag, krav på vaccination, vaccin-id och munskydd är olagligt

Riksdagen kan inte lagstifta bort frihet uttryckt i Grundlagen och FNs Allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna. De ligger låsta och kan inte ändras.

Full demokrati är ett system som består av val, politiker som respekterar grundläggande rättigheter, information och transparens. Medborgare ska vara så välinformerade som möjligt för att kunna ta kloka och välgrundade beslut som politiker ska lyda.

Alla former av samarbeten och samexistens bygger på skriftliga eller muntliga avtal. Det påstådda samhällskontraktet är varken eller. Du tvingas acceptera något utan att bli tillfrågad.

Riksdag och regering hänvisar till folkhälsan angående covid19 och pandemilag men det finns information som visar på det omvända. Covid19 är med all tydlighet täckmantel för en agenda vars riktlinjer dragits upp på slutna möten utan vår vetskap.

Om inte all relevant information kommer allmänheten till del bryter staten samhällskontraktet.

Att klassa covid19 som samhällsfarligt är en irrationellt åtgärd med tanke på IFR liknande influensan och fungerande botemedel. En åtgärd som detta måste ske i totalt samförstånd och inte användas som svepskäl för nedmonteringen av demokratin.

Normalläget är att vi har full frihet. Inskränkningar av friheten måste bevisas av staten och inte omvänt. Vi ska inte behöva stå för bevisbördan för rätten till frihet.

 

Detta är en sammanfattning av en längre text.