menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear

Hatet och rasismen från vänster

Hatet och rasismen från vänster http://palbergstrom.com/news/PALB9P2jXj
content_copy

Många på vänsterkanten tycker Sverige ska ta emot flyktingar. I nästa andetag påstår man att vi behöver invandring för välfärdens skull. En inhuman och cynisk ekvation eftersom en invandring annat än liten och naturlig kräver människor på flykt.

Att tala om öppna gränser och flyktingar men vara tyst om bakgrunden till krigen i Libyen och Syrien visar att man inte bryr sig om andra människors öde.

De skuldbelägger istället för att hitta positiva lösningar. Stopp för invandring stämplas med olika hatiska epitet. Ofta i indirekta och sarkastiska ordalag. De tar för givet att nej tack till massinvandring betyder att man hatar främmande människor utan en tanke på att det kan finnas andra sätt att hjälpa grundat på kärlek och omtanke om sina medmänniskor.

Mångkultur utmålas som något självklart och fint men den svenska kulturens överlägsenhet, hur duktiga och goda vi är kommer främst. Inget om andra kulturers värde och att de förstörs i krig, den ekonomisk snedvridningen. Samma odemokratiska krafter i väst pushar för krigen som Agenda 2030, Parisavtal, m m.

Under lång tid har dessa krafter haft företräde inom politiken och i mainstream media. Politiker, företagsledare och journalister har drivit en dold agenda där målet tycks vara en världsregering som inte kan bli annat än odemokratisk och fascistisk. Svenskar har indoktrinerats med en för deras politik passande världsbild enligt teorin "som man tänker röstar man".

En elit av journalister, författare och andra intellektuella som har skrivandets och återhållsamhetens gåva propagerar indoktrineringen. Kritiker får inte ge svar annat än i sociala medier, egna bloggar och ny media med begränsad räckvidd men benämns av eliten i olika nedsättande epitet som rasist eller främlingsfientlig i ett sätt att hindra yttrandefrihet.

Åsiktskontrollen och översitteriet leder till primitiva reaktioner från vanligt folk i form av hat och hot, onödigt men mänskligt, vilka i sin tur lätt pekas ut av eliten som hatfulla...och voilà, vi har ett polariserat internet.

Bakom den goda och humana fasaden på vänsterkanten finns ett uppenbart hat och kanske till och med en dold rasistisk ådra som driver deras åsikter. Fast de vet inte om det själva utan tror sig vara godhetens budbärare.