menu
Nyheter / Blog

Är vaccin orsak till att barn i Kalifornien behöver specialundervisning till en kostnad av 13 miljarder dollar?

content_copy

Kalifornien betalar 13 miljarder dollar per år på specialundervisning för 1 av 8 barn i offentliga skolor som har fysiska, kognitiva eller inlärningsproblem.

En del av detta kan mycket väl bero på den extrema vaccinpolicyn. 1 av 36 amerikanska barn har idag autism och mycket tyder på ett samband med vacciner.

Många föräldrar vittnar om ett samband och får stöd av annan relevant information. Myndigheter vägrar undersöka saken och vaccinerna är inte tillräckligt säkerhetstestade varför ett samband inte går att utesluta.

Samtidigt erkänner myndigheterna indirekt ett samband genom att betala ut stora summor i ersättning för skador av vaccin.