menu
Nyheter / Blog

Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster

content_copy

Italienska gruppen Corvelva arbetar för valfrihet när det gäller vacciner och granskar innehåll i dessa. Man har bland annat analyserat cellinjen MRC 5 och vaccinet Priorix Tetra mot mässling, påssjuka och röda hund av GlaxoSmithKline. Man har funnit rester av DNA med vilket man kunnat slå fast att:

  • det var ett manligt foster
  • det innehåller en individs fullständiga genom, arvsmassa
  • arvsmassan hos denna individ var/är missbildad, ej hos en frisk individ
  • det kan ge upphov till tumörer

Läs mer

 

Relaterat

Rester av DNA i vacciner kan ligga bakom autism och cancer