menu

Energiflöde

En organisation är som en "mänsklig gestalt", en enhet i singular med samma egenskaper som en enskild individ enligt nedan:

  • Tanke
  • Intuition och Vision
  • Kommunikation
  • Hjärta
  • Känslor
  • Livsenergi och Mening
  • Funktion och Struktur

Egenskaperna är punkter i ett energiflöde som måste existera, fungera och vara i harmoni för att organisationen ska kunna få energi och röra sig framåt. De som inte bejakar t ex hjärtats roll kommer få svårt i den nya tid som kommer.

Genom att finna balans, lyfta fram en organisations rätta personlighet i alla dess delar, bryta emotionella låsningar inom gruppen, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, få alla i gruppen att se samma sak i den man är och dit man ska kan man få ut mer i skaparförmåga och motivationsenergi för att därmed lyckas bättre.

TillbakaPål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com