menu

Design Management

Rådgivning för företag, konsulter och byråer i Design Management – ledarskap, organisationsdesign och design direction – med utgångspunkt i medvetande.

Läs: Analys: Företag som satsar på design är mer lönsamma

Designdimensionen speglar personlighet och ett själsligt innehåll. Det känslosamt mjuka, följsamma, estetiska och uttrycksfulla i våra liv.

Jag ser på en organisation med en designers ögon. En organisationsform, strategi, kultur, ledningsstil är alla gränssnitt mellan människor i organisationen och idé/mission. Företagsdesignen, företagsidentiteten, är ytan mellan detta och yttervärlden.

Alla delar av en organisation kan sammanfattas i termer av design; en logo, struktur eller strategi. Den är rak eller organisk, varm eller kall, symmetrisk eller asymmetrisk, liten eller stor, kantig eller mjuk, och så vidare. Därför kan man se på hela organisationen ur ett designperspektiv, se problem och möjligheter på ett sätt människor tränade i traditionell management kanske inte ser.

Även om framgång snart kommer få en annan betydelse har design har stor betydelse för att nå ut. Få klarar att överleva på enbart en god idé eller en teknisk uppfinning. Om produkten eller tjänsten är helt unik kan det fungera ändå men inte om det, som i de flesta fall, finns konkurrens. Den organisation som anammat design är helt enkelt mer mänsklig och får företräde i människors hjärtan.

Min rådgivning hjälper organisationer med förståelse för design och dess betydelse, att skapa ökat självmedvetande och tydliggöra organisationen, att designa organisationen med personlighet som utgångspunkt.

Designspegling - Ta rådgivningen till nästa nivå


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com