Webb: Design och Utveckling

Medvetande om vem man är och vad man gör är inte bara en intellektuell och teknisk fråga utan även känslomässig med design och personlighet som viktiga budbärare både externt och internt. En organisations hemsida och intranet spelar där en avgörande roll.

För att bejaka och stimulera min kreativa sida hjälper jag ibland (med hängivenhet och stort intresse) organisationer med design och utveckling av dynamiska webblösningar med tillhörande backend som harmonierar med organisationens personlighet och förbättrar flödet av information.

Lösningen kan vara unik, skräddarsydd och specialanpassad eller gälla en uppdatering av existerande hemsida.

Kontakta mig för mer information och referenslista.

Mitt kunnande:

"Vi är en del av en andlig dimension som bär på svar om hinder och möjligheter"

Tjänster

Designspegling

Omvärldsanalys

Webbutveckling