menu

Personlig Spegling

Analys och tolkning av personlighet i design och beteende. Symboliska uttryck i en designad värld fylld med själslig mening.

Se även: Spegling Grupp

Likt en terapeut med en designers ögon, ger jag min analys av vem du är sett till dina visuella uttryck, agerar spegel och bollplank utifrån detta perspektiv med hjälp av min intuition och min metod Designgenetik och mitt verktyg Designspegel.

Genom att lyfta fram din rätta personlighet i design och beteende, bryta emotionella låsningar, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, se den du är och dit du ska kan man få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.

Min hjälp ska inte ses som ersättning för behov av psykologisk hjälp utan handlar om en generell analys, en spegling helt enkelt. Den lämpar sig för människor som redan har en viss inre trygghet men söker efter sin rätta personlighet. Räkna dock inte med att finna den direkt. Det tar tid. Ibland hela livet. Speglingen är en hjälp på traven.

Jag beaktar även den inre speglingen som kommer till uttryck i ditt energiflöde vilket har en relation till den yttre visuella bilden.

Övning - Prova Designspeglingar.


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com