menu

Designspegling

Analys och tolkning av personlighet i en organisations design, beteende och kultur.

Se även: Personlig Spegling

En organisations yttre i designuttryck (profil, inredning, kontorsbyggnad, m m) och beteende (affärsidé, mission, organisationsform, m m) speglar gruppens personlighet. Det är gränsnittet för omvärlden men även en spegling för självmedvetandet.

Likt en terapeut med en designers ögon analyserar jag speglingen och tolkar vem gruppen är sett till visuella uttryck, hur välbalaserad den är, mognad i design, agerar bollplank för ledare och politiker med hjälp av min metod Designgenetik, mitt verktyg Designspegel och kunnande i Design Management.

Jag beaktar även den inre speglingen som kommer till uttryck i en organisations energiflöde vilket har en relation till den yttre visuella bilden.

Genom att spegla sig själv i design och beteende, bryta emotionella låsningar, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, se den man är innerts inne och vart man ska, kan man få ut mer i skaparförmåga och motivation för att därmed lyckas bättre.

Övning - Prova Designspegling för er organisation.


mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com