menu
Nyheter / Blog

Sveriges Radio har blivit vilda konspirationsteoretiker

Sveriges Radio har blivit vilda konspirationsteoretiker http://palbergstrom.com/news/PALBt929xH
content_copy

Hur ofta har inte mainstream media förlöjligat konspirationsteorier och varnat för att tänka i de banorna? Nu har Sveriges Radio själva blivit vilda konspirationsteoretiker.

I programmet Putins Ryssland görs gällande att terrordåden i Ryssland 1999 kan ha varit utförda av den ryska staten. Så kallade false flags. Syftet ska ha varit att ena och motivera folket för kriget i Tjetjenien.

Teorin är dessvärre fullt plausibel. I ärlighetens namn borde SR då vara öppna för att spekulera kring 11 september 2001 som en false flag. Om det som hände i Ryssland är höljt i dunkel är "attacken" i USA och raset av de tre husen i New York glasklar. Husen revs med hjälp av kontrollerad demolering. Om det råder ingen tvekan.

Läs: Brandkårsnämnd i New York kräver ny utredning av 11 september

Sanningen om 11 september, USA och den djupa statsmaktens och skuggregeringens agerande sedan andra världskriget ger en helt annan bild av Ryssland som Sveriges Radio i ärlighetens namn borde kunna granska.

Att så inte sker beror troligen på att Sverige har ett liknande upplägg och är en del av denna dolda statsmakt där svensk mainstream media tillhör en gigantisk propagandaapparat i väst. Merparten av journalister är säkert ovetandes om detta.

Ryssland har länge varit utsatta för en underminering av denna maktsfär som bl a ledde till den finansiella våldtäkten av Ryssland på 90-talet, islamistisk terrorism som visselblåsaren Sibel Edmonds kallar Gladio B, statskuppen i Ukraina, senaste årens svartmålning i väst, med mera.

Vilket land utgör det största hotet mot svensk säkerhet?

USA som stått bakom 11 september ( troligen en mindre grupp inom USA med stöd från bl a Saudiarabien), har militärbaser över hela världen och per definition är ett imperium, som attackerat och störtat regeringar i otaliga länder, förskingrat enorma summor från amerikanska statskassan som, vad man kan anta, går till svarta operationer, ISIS och andra grupper eller Ryssland som, om man ser helheten, enbart tycks ha försvarat sig?

Vi måste kalla en spade för en spade men samtidigt se skillnader i och analysera motiven bakom Rysslands respektive USAs agerande. Däri ligger svaret på vilken säkerhetspolitik Sverige bör föra. Nato är för stunden uteslutet till dess vi fått en klar bild av vad som pågår.