menu
Nyheter / Blog

Flyktingkris av egoistiska skäl

Flyktingkris av egoistiska skäl http://palbergstrom.com/news/PALBXi4bQg
content_copy

Vi kan skapa en värld i fred och välmående om vi bara kommer åt grundorsakerna. Många som vill se ökad invandring talar sällan eller aldrig om detta. De ser människor i nöd och vill lösa problemet på kort sikt. En god mänsklig reaktion men de agerar överdrivet känslomässigt och vill inte tala om något annat. Andra som vill se en lösning på problemet en gång för alla är rasister och fascister.

De agerar unisont som en godhetsarmé och drivs antagligen av personliga egoistiska motiv med en romantiserad bild av mångkultur, önskan att göra gott och skryta om hur duktiga vi är i Sverige. De ser Sverige som världens samvete. Skuldkänslor och skuldbeläggande spelar också in i synsätt och beteende. Genom att vara god mot andra för godhetens skull dövar man negativa känslor och dåligt samvete.

Att inte värdesätta sig själv kan också vara en faktor. Om man inte ser sitt eget värde ser man inte heller andras varför krigen eller ekonomiska svårigheter som människor flyr ifrån inte är i fokus utan deras behov av hjälp. Man behöver att andra befinner sig i hjälplöshet för att få chansen att visa godhet och känna sig behövd. Som ett plåster på inre själsliga sår.

Främmande människors behov sätts av dessa människor före svenskars som för att visa hur duktiga och goda de är. De ser inte svenskar som har det tufft och ett samhälle som i vissa avseenden går på knäna, kliver över medmänniskor som ligger där på gatan framför dem för att hjälpa främlingar 100 meter bort.

Mainstream media fungerar som en fast punkt av trygghet och skapar ett grupptänkande i vilket man finner kraft. Ett slags sektbeteende. Vad som står i mainstream media måste därför vara sant och man försöker tvinga verkligheten att forma sig efter lögnerna.

Många journalister delar samma syn på världen varför samhällsdebatten blir en fördomsfull ekokammare. Andra kontrolleras, hålls nere och skambeläggs genom ett nedvärderande och fördomsfullt språkbruk.

Vi vill alla nå en bättre värld men bara för att man vill se minskad invandring betyder inte det att man inte vill hjälpa andra i nöd, att man inte älskar sina medmänniskor eller andra kulturer. Att ta upp fler i en redan överfull roddbåt är ingen hållbar lösning. Bättre att se till så ingen behöver fly och hamna i vattnet.

Ett stopp för nuvarande massimmigration handlar om respekt för andra människor, länder och kulturer. Vi har redan en fantastisk mångkultur om man ser jorden som ett land. Varje land är som en individ med sitt eget värde och sina rättigheter till existens. Låt oss arbeta för att bevara det.

Att fly från en akut livshotande situation är en sak men många söker bara ett bättre liv. Inget fel i det men de lockas ut på farliga vägar av tal om öppna gränser, falska förhoppningar och ett cyniskt samarbete mellan politiker, intellektuella, NGOs, människosmugglare och godhetsarmén som spelar på människors känslor för att tvinga på oss andra sin syn på världen utan att fråga om lov. Och eftersom dessa människor har och haft ett företräde inom politiken och mainstream media har de fått sin vilja fram med förödande resultat som följd.

Daila Lama säger en sanning när han hävdar att Europa är för européer och Afrika är för afrikaner. Vägen mot en bättre värld är att människor tar ansvar för sitt eget öde och att återbygga sina länder. På vägen dit måste vi hjälpa och berika varandra på bästa sätt, inte förstöra våra länder och kulturer. Afrika lider i grunden av samma korrupta system som vi i väst. Genom att förändra systemet skapar vi bättre förutsättningar för alla.