menu
Nyheter / Blog

Det är vänsterns fel att vi har en hatfylld debatt kring immigrationen

Det är vänsterns fel att vi har en hatfylld debatt kring immigrationen http://palbergstrom.com/news/PALBmUBkIQ
content_copy

Vänstern har länge fått härska över mainstream media där man snedvridit, ljugit och hindrat relevant information kring immigration och integration som döms negativ.

Allianspartier har delat samma syn kring frågan varför åsiktskorridoren varit extremt snäv.

För många på vänsterkanten har synen på immigration vilat på känslomässig grund. För högerpartier har det handlat om att säkra ekonomin och pensionerna. Men det har man talat tyst om. Istället har man spelat med i känslo- och skuldspelet.

Över tid har detta lett till en ekokammare och indoktrinerad konsensus där stora delar av befolkningen inte ens ser och förstår att det finns flera perspektiv.

Ord har fått en given negativ konnotation. Kritik mot massimmigration är liktydigt med rasism och fascism även om så inte är fallet. Därmed inte sagt att rasismen inte existerar vilket den gör.

Tidigare hindrad information har nu nått ut via ny media till de som är kritiska till massimmigrationen vilket har lett till att vi har två grupper i samhället som sitter på två vitt skilda bilder av och lösningar på frågan.

Massimmigration är idag ett faktum utan att folk tillfrågats och mot deras vilja. Övriga samhället har fått stå tillbaka p g a höga kostnader. Oliktänkande har stämplas som rasister och fascister utan få chans att svara eller delta i den allmänna debatten. Allt detta har lett till en känslomässig tryckkokare.

Från ha varit tabu har den förlamande åsiktsneuros kring immigrationen nu börjat släppa. Åsikter har hittat andra vägar till att nu även sippra igenom i mainstream media.

Men skadan är redan skedd. Tryckkokaren har gjort sitt. Skyttegravarna är djupa och sociala medier tycks förvärra och förstärka det sämsta hos oss människor.

Även om hatfyllda kommentarer skjuts från båda hållen kan man med fog hävda att det var vänstern som började genom att dominera frågan, hindra debatt och säga fördomsfulla saker om meningsmotståndare.