menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Varning för Gretas budskap http://palbergstrom.com/news/PALBJlFZGQ
content_copy

Varning för Gretas budskap

Detta är inte riktat mot Greta Thunberg som person utan är en varning för hennes budskap. Få vet att Agenda 2030 och klimatfrågan har rötter i oljeindustrin och är en del av en agenda där målet är en teknokratisk världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk.

Greta är en ung engagerad tjej som gör något hon tror är gott, vilket jag respekterar, men är antagligen ovetandes om att samma maktsfär som stöder hennes kamp och Agenda 2030 också har skapat våra problem och har en teknokratisk världsregering som mål.

"Vi behöver en världsregering"
—Bill Gates, tyska Huffington Post 2015

Agendan är under kontroll av en liten grupp oligarker och människor inom bank- och företagsvärlden tillsammans med ledande politiker som återkommande och i olika grupperingar träffas utan demokratisk insyn för att lägga upp gemensamma hållningar och riktlinjer.

Glöm galna antisemitiska idéer. De är makthungriga machiavellister som inte bryr sig om politisk inriktning utan använder alla medel de kan för att bibehålla makten förenande av en extremrationell syn på tillvaron.

I teorin lever vi i en demokrati men i praktiken är grundläggande rättigheter mest fina ord på papper. Denna elit av människor bestämmer världens kurs medan vi andra får rösta om livet på båten men inte kursen annat än i begränsad omfattning.

För att förstå varningen bör man se dokumentären i två delar av James Corbett How & Why Big Oil Conquered The World. Den visar hur klimatfrågan och idén om en världsregering hör ihop. Men läs gärna färdigt först.

Del 1: How Big Oil Conquered the World
Del 2: Why Big Oil Conquered The World

Att klimatet i huvudsak styrs av naturliga variationer är en självklarhet som ofta negligeras i debatten. Experterna är inte eniga om ett samband mellan koldioxid och klimatet som görs gällande och inget av det IPCC under 30 år hävdat ska hända har hänt.

Det råder ingen tvekan om att vi måste komma bort från användandet av fossila bränslen. Vi måste bry oss mer om miljön och leva i samklang med moder jord men klimat är inte synonymt med miljö och risken är att den akuta miljöfrågan, människors livssituation och lidande kommer i skymundan.

Röster på vänsterkanten vilket inkluderar stora delar av miljörörelsen och är Gretas största supportrar varnar ofta för fascism. Vad många inte inser är att fascism och nazism hör hemma på vänsterkanten och att vi sedan lång tid tillbaka lever med en mjuk form av fascism. 

Studier har visat att USA är en oligarki. Sverige och andra länder i väst har en liknande ordning.

Stat och näringsliv, speciellt globala banker och stora företag, har ett nära samarbete bland annat kring klimatfrågan och övervakning. Ett samarbete som till stora delar är dold för ignoranta medborgare som tror sig leva i full demokrati.

Från ett samhälle under mer auktoritär kontroll styrd uppifrån är det sedan andra världskriget ett mjukare och varmare samhälle som styrs nerifrån (fast fortfarande uppifrån) via röstsedeln genom manipulation och propaganda.

Ett Parisavtal tillsammans med ökad övervakning av världens befolkning skulle därför vara ett hårt slag mot den demokrati vi har kvar.

"If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed."
—Adolf Hitler

Lögner i kombination med rädsla är redskap som används för manipulation i syfte att få samhället dit man vill. Planen är på god väg att gå i lås då fler tycks acceptera en klimatdiktatur.

Intellektuella, journalister, politiker, aktivister och vanliga medborgare ger ovetandes stöd åt agendan på känslomässig grund, blundar för hela bilden och ignorerar fakta som inte stämmer med deras livsåskådning formad från det som står i en kontrollerad mainstream media.

Människor som är kritiska till klimatavtal, CO2-teorin, öppna gränser och annat som är en del av agendan utmålas i värsta tänkbara form med lögnaktiga och olustiga associationer.

De skuldbeläggs på ett sätt som påminner om behandlingen av människor under revolutionen i Ryssland eller nazismen i Tyskland. Ett psykologiskt grepp för att skapa flockmentalitet och dominant grupptänkande med syftet att tvinga alla att rätt in sig i ledet.

Risken är att man en dag kommer acceptera att kritiker utsätts för våld och kränkande behandling, får inskränkt yttrandefrihet, fängslas eller i värsta fall tas av daga. Tyvärr ser vi tendenser till detta redan idag.

Godhetsarmén bakom Greta vill göra gott, få en bättre värld men ser inte lidandet agendan leder till, att demokratin stryps och att vi skulle kunna ha en bättre värld redan idag. Problemet är att det innebär lösningar som ger oss full demokrati men tar ifrån eliten möjlighet till makt. Det är där skon klämmer.

Istället för klimatavtal och centralisering av makt, klimatskatt och pengar till åtgärder mot CO2 borde vi istället lägga alla resurser på skyddsåtgärder, stärka civilförsvaret och forskning på nya energilösningar.

Brillouin Energy: Creating a commercial reactor that can use the hydrogen in a glass of water to power 30000 homes a year. Eliminating the production of hazardous waste.

Mycket talar för att vi kan utvinna fri energi ur vakuum till exempel kall fusion eller magnetkraft som skulle lösa energifrågan en gång för alla.

Nyligen framkom att Google i hemlighet satsat på kall fusion men misslyckats. Flera andra forskare hävdar att det fungerar och med vetskap om Googles kopplingar till CIA och USAs djupa statsmakten i övrigt, agendans tjänare, kan man misstänka att detta är ett slugt försök att misskreditera ämnet för att kunna säga "vi har provat men det funkar inte så låt oss fortsätta med Parisavtalet".

Förutom energi är pengar det som håller oss i schack. Få vågar utmana och äventyra det som ger tak över huvudet, värme och mat på bordet. Med ett nytt demokratiskt monetärt system tillsammans med fri energi (eller till extremt låg kostnad) får alla i hela världen en avsevärt bättre livssituation och vi slipper lägga koldioxidskatt på en redan ansträngd befolkning i väst för att ge till u-länder.

I dokumentären framgår att frågan om överbefolkning är en drivande orsak bakom agendan men det skulle lösa sig av sig självt (vilket det redan gör) om alla bara fick ett drägligt liv eftersom fattigdom och överbefolkning är starkt förknippat.

 

Relaterat

Klimatförändringarna beror sannolikt på naturliga förändringar med moder jord och i vårt solsystem

Cold Fusion - Real, But Is It Ready? - Prof. Peter Hagelstein

Energi ur vakuum — lösningen på problemet med CO2 och vårt energibehov

Edward Snowden: With Technology, Institutions Have Made 'Most Effective Means of Social Control in the History of Our Species'

Billionaire club in bid to curb overpopulation

Two centuries of rapid global population growth will come to an end