menu
Nyheter / Blog

Artikel om vaccin stoppad av SVT Opinion

content_copy

Jag har provat få in artiklar om vaccin på SVT Opinion flera gånger utan att lyckas. Sist var ursäkten att frågan inte var aktuell. För några dagar sedan hade SVT Nyheter på nytt en artikel om mässling varför det borde vara hyfsat aktuellt ämne och provade på nytt men med ett lite annorlunda perspektiv. Den nekades igen och bekräftar därmed min tes. Här är min artikel:

---

Låt alla få komma till tals i vaccinfrågan.

Få frågor kan reta upp folk som mässling och negativa åsikter om vaccin. Vi är många som anser att faran med sjukdomen är kraftigt överdriven, debatten snedvriden och att vaccin i sin nuvarande form kan vara skadligt. Andra tycker tvärtom. Med besked.

Vi som är negativa till vaccin attackeras i public service och de stora tidningarna men får sällan eller aldrig chansen att bemöta det som sägs.

Inför frågan att vaccinera våra barn har vi skaffat oss kunskap med vilket vi försöker bemöta attackerna med fakta där detta är möjligt i sociala medier och alternativ media. Tyvärr ser vi hur även Youtube, Twitter, Facebook och andra stora aktörer börjat hindra eller försvåra framförandet av våra åsikter.

De som är pro-vaccin använder välkänd fakta framförd av myndigheter och i mainstream media men ger sällan uttryck för information utöver det. I den allmänna debatten framförs ofta åsikter med ett nedvärderande och kränkande språkbruk mot kritiker. Man hänvisar till fakta som ställer vaccinering i positivt ljus för att i nästa stund negligera fakta som talar mot.

Inte sällan blir det en häxjakt från myndigheter och media på forskare, läkare och föräldrar som inte stämmer in i konsensus som om man vill skrämma andra till tystnad.

Polariseringen i frågan är inte bra. Samhället behöver en kultur som låter vetenskapen vara fri, objektiv och sökande. En kultur som välkomnar tankar om problem och lösningar utan förutfattade meningar och negativa konsekvenser för den som för fram dem.

Medborgare och experter måste få möjlighet att framföra fakta och åsikter i mainstream media och sociala medier som talar mot vaccin utan att riskera något.