menu
Nyheter / Blog

Nej, forskarvärlden är inte överens om klimatet som vissa vill göra gällande

content_copy

Ibland får man höra att världens klimatforskare är överens om att koldioxid är orsak till klimatförändringar. Det är inte sant.

Det finns gott om exempel från forskarvärlden på de med en annan åsikt. Sedan ska man vara medveten om att forskare som vågar opponera sig mot CO2-teorin tar en stor risk.

Man ska också vara medveten om att IPCCs rapport i huvudsak är politisk. Forskare och andra intressenter är dessutom beroende av pengar som ges för att driva frågan om koldioxid som orsak till klimatförändringarna.

Jag är den första att erkänna att jag kan ha fel men efter en noggrann granskning ställer jag mig tveksam till att koldioxid är huvudorsak till klimatförändringarna. De är i huvudsak naturliga förändringar som pågår med moder jord och kan mycket väl bli värre. Bättre då att lägga all kraft på skyddsåtgärder.

Läs mer: Klimatförändringarna beror sannolikt på naturliga förändringar med moder jord och i vårt solsystem

Greta Thunberg och hennes engagemang, inte sakfrågan, gör mig glad. Hennes rätt att uttrycka sin åsikt är helig. Påhopp på henne som person tar jag starkt avstånd ifrån. Detsamma gäller alla mina medmänniskor.

Problemet är att hennes kamp krockar med min. Jag uppskattar Greta som person men hon har kommit att bli ansiktet utåt för en cynisk agenda som syftar till att skapa en världsregering som inte kan bli annat än odemokratisk och av fascistisk modell. Hon är säkert omedveten om detta och tror på det hon gör så ingen skuld ska falla på henne.

Tyvärr är jag, Greta och alla som delar hennes syn inte medborgare på lika villkor. Greta och hennes åsikter kan enkelt få komma till tals i t ex DN eller SVT. Jag och många med mig har inte den chansen då vi har åsikter som inte accepteras. Vi förbjuds delta, censureras och förlöjligas i debatten, motarbetas på sociala medier, har problem med jobb då vi har "extrema" åsikter och fryses ut, och så vidare.

Faran är att Greta blir en förebild som radikaliserar unga människor för något som är ett stort hot mot demokratin och i en förlängning moder jord. Det är uppenbart att det bakom kulisserna pågår någon form av samordning mellan mainstream media och andra för att med all kraft köra klimatbluffen till vägs ände.

Att bemöta floskler och lösryckta påståenden med fakta är svårt. Speciellt om vederbörande har en stark tilltro till mainstream media som under många år matat befolkningen med en sida av saken. Istället frågar jag dig som tror på CO2-teorin:

Tycker du begreppet klimatförnekar är ett acceptabelt sätt att döma andra människor när ingen förnekar att klimatet alltid är och kommer vara i förändring?

Varför ska vi fortsätta tro på IPCC när inga av deras klimatmodeller har visat sig stämma överens med verkligheten?

Med tanke på att solen, jordens magnetfält och inre tycks vara i förändring, är det inte mer rimligt att anta att det påverkar klimatet mycket mer än CO2 där människans del bara är en liten liten del av all koldioxid i atmosfären?

Varför rapporterar mainstream media inte om vetenskapliga studier som visar på en korrelaten mellan klimatet och solen, andra faktorer t ex jordens magnetfält?

Är det rättvist och rimligt att mainstream media förbjuder vissa röster från att höras?

Borde vi inte ha en ärlig och öppen debatt i frågan innan vi tar drastiska beslut?

Om du fnyser åt tanken på en bakomliggande agenda kan det inte vara så att du faktiskt inte vet något i sak?

En sak är säker. Miljöfrågan är akut. Risken är stor att den kommer i skymundan för en bluff om klimatet.

Som jag ser drivs bluffen av samma krafter som står bakom agendan mot en världsregering, en gruppering av storföretag, banker och en politisk elit. Fascism med ett annat ord. De står även bakom mycket av miljöproblemen och mänskligt lidande så på vems sida står egentligen Greta?