menu
Nyheter / Blog

Statens medieråd riskerar skapa ökad osäkerhet och oro bland unga

content_copy

Statens medieråd har som uppdrag att "verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan". Nu varnar man för att allt fler unga tror på konspirationsteorier och vill uppenbarligen strömlinjeforma deras syn på världen.

Det är bra om man arbetar för att motverka antisemitism men flera av dessa teorier är korrekta och bygger på fakta. Man framstår därför som ett sanningsministerium med uppdrag att övervaka ungas tankar.

Problemet är att unga ofta har bättre koll på vad som händer i världen än många vuxna varför deras verksamhet riskerar skapa ökad osäkerhet och oro bland barn och unga genom att vilja försöka motverka sanningsenlig information.