menu
Nyheter / Blog

USA på väg mot en plågsam död – nya beräkningar visar att 1 av 40 amerikanska barn har autism

content_copy
Ny siffror stärker en negativ trend och om den fortsätter visar beräkningar att det runt år 2030 kommer vara 1 av 2 amerikanska barn med autism. Den amerikan som inte har autism kommer behöva ta hand om de som har det och USA kommer dö som nation.

Antal barn i USA med autism är nu 1 av 40. Uppgifterna är baserade på data från 50212 barn mellan 3 och 17 år från 2016 National Survey of Children’s Health (NSCH).

Trots ihärdiga förnekanden från myndigheter finns mycket som talar för ett samband med miljöfaktorer där vaccin är huvudmisstänkt. Många föräldrar vittnar om ett samband.

Man ska vara medveten om att det inte finns några studier på barn som drabbats och efter en stämning av Robert F. Kennedy Jr. och Informed Consent Action Network (ICAN) framkom det nyligen att det inte gjorts några säkerhetsstudier av vaccin på 30 år.

Att hävda vaccin som säkert och friskriva kopplingen mellan vaccin och autism är i dagsläget inte möjligt.

Läs mer