menu
Nyheter / Blog

När hatet styr journalistiken på Dagens Nyheter blir illusion till verklighet

content_copy
Återigen visar en punktkontroll av fakta att DN har fel och Trump har rätt. Ibland med en viss modifikation och överdrift men ofta mer rätt än fel. Hatet är dock starkt och påverkar vad mainstream media rapporterar.

I Dagen Nyheters artikel av Björn af Kleen "Nya kampanjfilmen framställer demokraterna som en kriminell mobb" hävdas att Trump ljuger när han påstår att USA är det enda landet i världen som garanterar medborgarskap till bebisar födda inom landets gränser.

Om man verkligen lyssnar och försöker förstå vad Trump talar om och ställer det mot fakta visar det sig att han återigen har mer eller mindre rätt. Kleen lutar sig mot New York Times utan att kontrollera deras uppgifter. Eller så vet han svaret men väljer att dölja fakta.

Kanada är ett av de 30-tal länder som ger medborgarskap vid födsel s k jus soli inom landets gränser. Vid en kontroll av förhållandena där handlar det mer om barn som fötts av föräldrar som är där lagligt; turister, på tillfälliga arbeten eller flyktingar. Trump talar om illegala invandrare vilket är en annan kategori och i en omfattning som bara gäller USA.

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som sina föräldrar. Är de medborgare i ett land utanför EU måste de ansöka om uppehållstillstånd för barnet och får oftast samma tillstånd som föräldrarna har.

Ända sedan Trump dök upp som kandidat har DN och mainstream media nästan dagligen rapportera negativt om honom. Det är inte ärlig journalistik som svenska folket förtjänar utan grundar sig på ett hat. Sannolikt också en rädsla för vad som ska hända med deras troliga bakomliggande politiska agenda.

Trump säger ibland saker som han inte borde göra men det finns en anledning till hans syn på t ex mainstream media som sällan eller aldrig har rapporterat ärligt utan på ett eller annat sätt förvränger eller censurerar det han säger och gör.

Fakta är att det inte finns något som helst belägg för påverkan från eller samröre med Ryssland. Allt är ett påhitt och en sannolik konspiration av ledande personer inom FBI, CIA, DOJ, journalister i samarbete med politiker och före detta ministrar i den föregående administrationen bl a Hillary Clinton och Obama. Kongressen och en separat åklagare har under lång tid utrett detta och det kommer förhoppningsvis snart leda fram till rättsliga följder. Motståndet från bl a FBI gentemot kongressen har dock varit stort varför det varit en segdragen utredning.

Parallellt med detta tycks det pågå omfattande utredningar och tillslag mot organiserad människohandel och pedofili. Detta har varit en prioriterad fråga för Trump med flera exekutiva order som stöd. Rykten, som jag inte tänker belägga just nu, säger att vi kommer få se saker hända efter valet. Att det tangerar politiska kretsar står klart men i vilken omfattning och om det är relatera till det andra återstår att se.

I samarbete med mainstream media har man målat upp en bild av Trump som inte är sanningsenlig, att han ska vara ett hot mot demokratin, anhängare av KKK och nästa Hitler. Hatet har fått eget liv och gjort en illusion till verklighet i människors huvuden. En hjärntvätt med ett annat ord. En farlig utveckling och ett riktigt och synnerligen allvarligt hot mot demokratin.

Hatet är oresonligt och irrationellt vilket kan tyda på två saker. Att Trump är på rätt spår. Han lovade rensa upp i korruptionen och angreppen mot honom tyder på att han är ovanför målet. Ilskan och hatet kan också förklaras med att många är rädda för vad som ska komma fram ur deras garderober.