menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Swedbank tvingar kunder svara på personliga frågor http://palbergstrom.com/news/PALBd2kXLs
content_copy

Swedbank tvingar kunder svara på personliga frågor

Friheten och den personliga integriteten är redan hårt ansträngd men nu går banker ett steg längre och tvingar svenskar till underkastelse.

När jag skulle logga in och använda Swedbanks bankapp i fredags tvingades jag först svara på ett antal personliga frågor för att appen skulle fungera.

Eftersom jag var beroende av att komma åt mitt konto svarade jag ärligt på alla frågor. Hamnade till slut på frågan om jag tidigare varit minister eller statsledare (!?). Självfallet sa jag som det var: jag har varit president på månen.

Swedbank hänvisar till Svenska Bankföreningen som i sin tur hänvisar till lagen om penningtvätt som bland annat innebär att du måste uppge varifrån dina egna pengarna kommer ifrån:

"Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelation med oss".

Att lagen ens existerar är ett kvitto på hur odemokratisk Sveriges Riksdag är då den bryter mot grundläggande rättigheter, lagar om frihet och personlig integritet. I praktiken är det svårt att få gehör för den ståndpunkten men i teorin är den olaglig vad än banker och politiker vill göra gällande.

Talet om penningtvätt är löjligt och kränkande med tanke på att bankerna själva är de värsta lagbrytarna.

För det första är rådande monetära system ett olagligt pyramidspel där banker tagit sig rätten, med politikers goda minne eller genom ren undfallenhet, att äga pengarna i samhället som skapas genom lån med tillhörande ränta. System suger på olika sätt kraften ur samhället och med en total skuldbörda i världen på 247 biljoner (!) dollar når vi snart vägs ände.

För det andra är svenska banker en del av en internationell bankkartell som pysslar med manipulering av ekonomin. Libor och silver- och guldhandel är två exempel. Stora banker har eller har haft konton med pengar som kommer från vapen-,  drog- och människohandel.

Lagen sägs också vilja förebygga finansiering av terrorism. Men det är en falsk förevändning. Terrorismen, ISIS, dåd som 11 september och efterföljande krig mot terrorismen är till synes skapade och kontrollerade av krafter i främst USA men även andra stater.

Även om en del information som ligger till grund för en sådan syn bara är indikationer är annat tydlig fakta. Att de 3 husen i New York 11 september raseras med hjälp av sprängämnen och att ISIS skapades av väst tillsammans med bl a Saudiarabien står bortom allt tvivel.

Det finns mycket som talar för att detta är en del av en övergripande agenda mot ett totalitärt övervakningsamhälle med pengar som den främsta kontrollmekanismen (helst bör alla chippas). Visserligen har det i olika grad alltid varit så men tidigare kunde du vara anonym. Nu är den rättigheten borta.