menu

Nyheter / Blog

Måste USA dö för att politiker och myndigheter i Sverige ska våga se ett samband mellan vaccin och autism?

content_copy

Den senaste statistiken från The National Health Center for Health Statistics (NCHS) vid amerikanska Folkhälsomyndigheten CDC visar att 1 av 36 amerikanska små barn har autism (inkl aspergers syndrom). 2014 var det 1 av 45.

Autism and Developmental Disabilities Network (ADDM) som också är en del av CDC har en annan metodik än NCHS och menar att det rör sig om 1 av 59 barn. En möjlig förklaring till skillnaden är att man räknar färre fall av aspergers.

Oavsett vilken siffra man tar fasta på är det en dramatisk och alarmerande utveckling. Stephanie Seneff vid MIT räknar att det år 2025 kommer vara 1 av 2 barn med autism om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu.

En studie vid University of California 2009 visar att autism beror på något i miljön. Miljögifter, virus, GMO, hushållskemikalier, vacciner, eller andra faktorer, kan alla eller i kombination vara orsak. Stephanie Seneff ser en möjlig koppling till glyfosat. En annan studie pekar mot Paracetamol.

För tusentals amerikanska föräldrar är vaccin huvudmisstänkt och vittnar om att deras barn var fullt normala och friska för att efter vaccineringen skadas och försvinna in i autism. Flera föräldrar har fått bekräftat sambandet i domstol.

Folkhälsomyndigheten bedyrar att vaccin är ofarligt men det finns inga studier som garanterar vacciners effektivitet och säkerhet. Man lutar sig mot epidemiologiska studier som vars design och slutsatser kan ifrågasättas. En del är rent av indicier för en koppling mellan autism och  vaccin. Omvänt finns det vetenskapliga studier och annan fakta som pekar mot vaccin men detta brukar förringas, negligeras eller förlöjligas.

En diskussion om bevis är meningslös om information som talar mot vaccin inte tas på allvar. Något ingen kan förneka är att det saknas studier på barn som skadats där föräldrar ser ett samband med vaccinering. En viktig utgångspunkt i den här frågan.

Regeringen har gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att motverka vad man menar är myter och falsk information kring vaccin men svenska föräldrar som tar avstånd från vaccin har goda skäl för sitt ställningstagande.

Tyvärr finns det anledning att vara skeptisk till myndighetens oberoende. Riksrevisions rapport (RiR 2016:9) varnar för inflytandet från läkemedelsindustrins. Man kan också fråga sig om personalen kan vara neutrala med tanke på nuvarande självsäkra ståndpunkt. Prestige står på spel.

USA kan fungera som ett varnade exempel för Sverige där utvecklingen är katastrofal. I framtidens USA kommer amerikaner som inte har autism tvingas ta hand om andra som har det. Landet kommer dö.

Politiker måste våga omvärdera och granska den här frågan ur ett större perspektiv, objektivt och på djupet innan vi får samma utveckling här.