menu

Nyheter / Blog

Statistik från FED visar att amerikanska banker kan vara insolventa

content_copy
Närmar sig USA ett totalstopp i ekonomin trots Trumps lovord över börskursen? Frågan är logisk om man ser till statistik från FED. Banker har nämligen slutat låna ut till varandra vilket kan vara illavarslande.

Är amerikanska banker i USA insolventa? Den frågan kan man ställa sig om man ser till statistik från FED som visar att lån mellan banker på den amerikanska marknaden under de senaste månaderna har rasat och närmat sig noll (den stora bilden). Ligger på ungefär samma nivå som 1973 (lilla bilden). Sedan dess har lånen ökat kraftigt för att efter 2008 gå ner till dagens låga nivå.

Om man inte visste bättre skulle man kunna tro att detta beror på förbättrade finanser, att man sitter på mer pengar. Så är inte fallet eftersom dagens pengar till merparten är skuldbaserade. Visserligen har FED dopat ekonomin med nya dollar och företag går bättre nu men det förklarar inte den dramatiska minskningen under så kort tid. En mer korrekt tolkning är att vi närmar oss ett totalt stopp i rådande monetära system och att banker inte längre litar på att man får tillbaka sina "pengar". Med andra ord, bankerna kan i princip vara insolventa.

 

Lån mellan banker i USA mellan 1973 till feb 2018

Lån mellan banker mellan mars 2017 till feb 2018