menu
Nyheter / Blog

Andelen sedlar och mynt av totala pengamängden under 3 procent

Andelen sedlar och mynt av totala pengamängden under 3 procent http://palbergstrom.com/news/PALBEfndB
content_copy
År 2016 var 2,6 procent av pengamängden sedlar och mynt gällande M1. Ännu lägre beräknat mot M3 med 2,2 procent. Andelen sjönk med 15,6 procentenheter jämfört med 2015. Resten av pengamängden är elektroniska pengar i form av lån. Detta innebär att det är privata företag, banker, som kontrollerar och äger det monetära systemet. Ett olagligt system och en tung börda för svenska folket att hålla vid liv.

Källor

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/amnesovergripande-statistik/finansmarknadsstatistik/pong/tabell-och-diagram/penningmangd-ar/

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf

M1
sedlar och mynt
avistainlåning (tillgängliga lån)

M3
sedlar och mynt
avistainlåning
bankcertifikatDetta är material från mitt gamla blog-system. Säg gärna till om något ser konstigt ut, t ex om bilder och filmer inte laddar.