menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Avgå Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson! http://palbergstrom.com/news/PALBXzXlA
content_copy

Avgå Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson!

Två ledamöter från moderaterna vill att svenska staten ska få makten över våra kroppar och har lagt förslag om obligatorisk vaccinering som Riksdagen ska rösta om 4 maj. Ledamöter som inte förstår principerna för en rättsstat bör avgå.
NewsVoice.se uppmärksammar vad som är på gång. Förslaget av Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) talar om obligatorisk vaccinering men är en omskrivning av tvångsvaccinering.

Det bryter det mot grundläggande lagar och bara att negligera hur de än röstar. Om de röstar ja kommer de med hundraprocentig säkerhet förlora i efterföljande rättsprocesser. Finns inte på kartan att detta kan accepteras i en demokrati lika lite som tvångssterilisering.

Vi har rätt att skydda oss mot varje form av övergrepp. Med fredliga medel så långt som möjligt men med våld i självförsvar om så krävs.

Grundläggande lagar som skyddar oss mot varje form av tvångsmedicinering är flera och långtgående. Grundlagen Regeringsformen 2 kap 6 § säger att "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp".

Artikel 1 av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap".

Vi är fria att ta medicinska beslut på egen hand utan tvång. Kroppen är vår egendom. Censur av information som talar mot vaccinering i mainstream media är inte yttryck för en anda av gemenskap. Redan där struntar man i våra rättigheter.

Förslaget är fascistiskt och hör hemma i nazityskland. Ledamöterna har glömt att man efter kriget fastslog Nürnbergkoden vilket säger att läkare måste ha patientens välinformerade godkännande för varje form av medicinskt ingrepp. Hur välinformerade är svenskar när fakta som talar mot vacciner inte får chansen att synas i mainstream media?

Finns mycket fakta och många vittnesmål som talar för att vacciner äventyrar folkhälsan. Unga föräldrar som är ivriga vaccinförespråkare är därför egoister som bara tänker på sitt eget barns bästa. Tror man. I själva verket är det skadligt.

Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson borde avgå då de inte förstår grundläggande lagar och principerna för en rättsstat.Detta är material från mitt gamla blog-system. Säg gärna till om något ser konstigt ut, t ex om bilder och filmer inte laddar.