Heart Says App

Heart Says är en uppsättning verktyg som hjälper individer eller grupper att lyssna till hjärtat.

Huvudverktyget är en Designspegel (Design Mirror) som speglar personlighet och mening för att skapa självmedvetenhet med hjälp av bilder, färger och ord.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer, t ex som Vision Board.

Heart Says App (i beta)