Framtid

Några aspekter av framtiden som snart kommer vara verklighet:

  • Medvetande och själslig växt kommer vara samhällets drivkraft. Detta är livets mening.
  • Nuvarande monetära ekonomiska system kommer rasa samman och ersättas av ett nytt transparent, demokratiskt och decentraliserat system.
  • Alla kommer ha tillgång till fri energi s k Zero Point Energy / Nollpunktsenergi.
  • Politiska system kommer få en ny demokratisk decentrailserad form.
  • Vi kommer förlita oss mer på naturligt läkande, förebyggande kunskap om hälsa och sjukdomars koppling till känslomässiga själsliga låsningar.
  • Försvar- och säkerhetsinstanser kommer minska eller i vissa avseenden försvinna helt.