Energiflöde

En organisation är som en mänsklig gestalt, en person i singular med samma egenskaper som en enskild individ enligt nedan:

  • Höger och Vänster Hjärna
  • Intuition och Vision
  • Kommunikation
  • Hjärta
  • Känslor
  • Livsenergi och Mening
  • Funktion och Struktur

Egenskaperna är som punkter i ett flöde som måste existera, fungera och vara i harmoni för att organisationen ska kunna få energi och röra sig framåt. De som inte bejakar t ex hjärtats roll kommer få svårt i den nya tid som står för dörren.

Genom att finna balans, lyfta fram en organisations rätta personlighet i alla dess delar, bryta emotionella låsningar inom gruppen, lyssna på hjärtat, intuition och känslor, få alla i gruppen att se samma sak i den man är och dit man ska kan man få ut mer i skaparförmåga och motivationsenergi för att därmed lyckas bättre.

Tillbaka

"Vi är en del av en andlig dimension som bär på svar om hinder och möjligheter"

Tjänster

Designspegling

Omvärldsanalys

Webbutveckling