menu

Energiflöde

Du har som människa följande egenskaper och energipunkter:

  • Tanke
  • Intuition och Vision
  • Kommunikation
  • Hjärta
  • Känslor
  • Livsenergi och Mening
  • Funktion och Struktur

Egenskaperna är som punkter i ett flöde som måste existera, fungera och vara i harmoni för att kunna få energi och röra sig framåt. Den som inte bejakar t ex hjärtats roll kommer få svårt i den nya tid som står för dörren.

Vi har alla två sidor av oss själva. Ett före och efter. En är vår nuvarande identitet och den andra är vår rätta önskade inre personlighet. Inte alltid så lätt att precisera. Det kräver att man söker och känner efter så djupt inom sig som möjligt meditativt och med hjälp av bilder och olika övningar.

Tillbaka


Pål Bergström, mob +46 (0)708121939, pal[at]palbergstrom.com