Design Mirror

Design Mirror är en webapp skapad av mig med en uppsättning verktyg som hjälper individer eller grupper att lyssna till hjärtat och inre visdom.

Huvudverktyget är en Designspegel (Design Mirror) som speglar personlighet och mening för att skapa självmedvetenhet med hjälp av bilder, färger och ord.

Huvudsakligen för grupper men kan även användas av individer, t ex som Vision Board.

Design Mirror App (i beta)